Qigong

 

Qigongträning innebär en kombination av rörelse, koncentration och andning. Rörelserna är mjuka och långsamma med inslag av stretching och  relativt enkla att utföra. Det finns även mer avancerade program.

QiGong är en sammansättning av två kinesiska begrepp, Qi och Gong. Qi är det kinesiska uttrycket för livsenergi. Qi stimulerar alla livsprocesser och cirkulerar i kroppens akupunktursystem. Inom den kinesiska kulturen och läkekonsten är qi grunden för allt liv. Gong betyder i det här sammanhanget extraordinär prestation dvs de speciella effekter och resultat som uppnås. Det kan även betyda rörelse eller arbete.

 

 

 
 
 

Begreppet qigong innebär att vi ökar våra möjligheter genom att stärka livsenergin. Vi orkar och presterar mer, koncentrerar oss och hanterar stress bättre. Qigongträningen stärker även kroppens motståndskraft och ökar vår självläkande förmåga.

Allt fler idrottare har upptäckt att de kan förbättra sina resultat och förebygga skador med hjälp av qigongträning.

Det finns tusentals varianter av qigong, men vanligtvis brukar man dela in de i fem skolor. Timego Friskvård jobbar med flera olika former.

Det viktigaste i qigongträningen är dock att vi försöker så gott det går att vara närvarande i stunden när vi gör våra rörelser, för att få så mycket utbyte av träningen som möjligt.   

Denna säsong har jag qigong på Yasurgin i Hasseludden.                                                           

Vill du veta mer om qigong?

Evita@timego.se