Hälsoresa

 

 

Kerala i Sydindien

23 oktober - 6 november 2021

Alternativt en vecka, 23-30 november 2021

Ayurveda, yoga, meditation, pilates,qigong, bollywood, jallabina latin och frigörande dans

 www.ayurvedalivingvillage.com